Adam Koperek, AK, KA Łódź

Pełna nazwa wydawcy: ADAM KOPEREK

Nazwa wydawcy używana w książkach: Adam Koperek, AK, KA

Nazwa ulicy: A. Radka

Numer domu: 2

Numer lokalu: 7

Kod pocztowy: 91-140

Miejscowość: Łódź

Numer telefonu: +48606870116

Adres e-mail: akoperek@interia.eu

Serie numerów ISBN: 978-83-941170

Podobni wydawcy

PELECANUS, Wydawnictwo PELECANUS

Al. Komisji Edukacji Narodowej
02-797 Warszawa

BIBLIOTEKA UNIWERSYTECKA w Poznaniu

ul. F. Ratajczaka
60-967 Poznań

EY

Rondo ONZ
00-124 Warszawa

DOWODY NA ISTNIENIE

ul. Gałczyńskiego
00-362 Warszawa

Koło Kwadratu

E. Jerzmanowskiego
30-863 Kraków

LeoDevelopment

Zaborska
32-600 Oświęcim

PEEF MEDIA

Stawowa
32-651 Malec

Wydawnictwo Pracownia Satysfakcji

ul. Marszałkowska
00-517 Warszawa

Miejscowości wydawców