Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk Poznań

Pełna nazwa wydawcy:
INSTYTUT ŚRODOWISKA ROLNICZEGO i LEŚNEGO Polskiej Akademii Nauk

Nazwa wydawcy używana w książkach:
Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk

Nazwa ulicy: Bukowska

Numer domu: 19

Kod pocztowy: 60-809

Miejscowość: Poznań

Numer telefonu: +48655134253

Adres e-mail: isrl@man.poznan.pl

Adres strony WWW: http://www.isrl.poznan.pl

Serie numerów ISBN: 978-83-938379

Podobni wydawcy

Med - Ars

Szczęśliwa
53-445 Wrocław

doboszek

Graniczna
22-400 Zamość

PM

Żeromskiego
36-030 Błażowa

Pracownia Psychoedukacji

Jagiellońska
71-682 Szczecin

Miejscowości wydawców