Instytut Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o. Warszawa

Pełna nazwa wydawcy:
INSTYTUT WZORNICTWA PRZEMYSŁOWEGO, spółka z o.o.

Nazwa wydawcy używana w książkach: Instytut Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o.

Nazwa ulicy: ul. Świętojerska

Numer domu: 5/7

Kod pocztowy: 00-236

Miejscowość: Warszawa

Numer telefonu: +48228600066

Adres e-mail: iwp@iwp.com.pl

Adres strony WWW: http://www.iwp.com.pl

Serie numerów ISBN: 978-83-930077

Podobni wydawcy

Agencja Reklamowa BARWA

Armii Krajowej
57-400 Nowa Ruda

Fundacja Emic

Podgórna
87-100 Toruń

Fundacja Nauka dla Przemysłu i Środowiska

al. Powstańców Warszawy
35-959 Rzeszów

Łukasz Łukasik

Kościuszkowców
62-020 Swarzędz

Małgorzata Maciejak

Partyzantów
65-332 Zielona Góra

Wydawnictwo ALWAR

Gdańska
85-006 Bydgoszcz

Miejscowości wydawców