L. O. Brwinów

Pełna nazwa wydawcy: Lusia Ogińska

Nazwa wydawcy używana w książkach: L. O.

Nazwa ulicy: Piłsudskiego

Numer domu: 21d

Numer lokalu: 7

Kod pocztowy: 05-840

Miejscowość: Brwinów

Numer telefonu: +48 666 86 76 42

Adres e-mail: lusia@lusiaoginska.pl

Serie numerów ISBN: 978-83-947934

Podobni wydawcy

ALGRAF s.c.

Harcerska
11-300 Biskupiec

AM Poligrafia spółka z o.o.

ul. Czeremchowa
40-750 Katowice

ArcelorMittal Warszawa

Kasprowicza
01-949 Warszawa

GRUPA MEDIALNA ITM spółka z o.o.

ul. Świętoduska
20-082 Lublin

Skyski Publishing

ul. Zagloby 10A
54-514 Wrocław

w47

Słowiańska
62-800 Kalisz

oliwa print

Piastowska
80-332 Gdańsk

Muzeum w Chorzowie

Powstańców
41-500 Chorzów

Negatyw Sp. z o.o.

ul. gen. T. Bora-Komorowskiego 73a
85-787 Bydgoszcz

Villa Europa

Sienna
00-560 Warszawa

Miejscowości wydawców