RDOŚ Kielce, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach Kielce

splot królewski

Pełna nazwa wydawcy:
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach

Nazwa wydawcy używana w książkach:
RDOŚ Kielce, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach

Nazwa ulicy: Szymanowskiego

Numer domu: 6

Kod pocztowy: 25-361

Miejscowość: Kielce

Numer telefonu: +48 41 34 35 340

Adres e-mail: sekretariat@rdos.kielce.pl

Adres strony WWW: http://kielce.rdos.gov.pl/

Serie numerów ISBN: 978-83-947650

Podobni wydawcy

Andrzej Żak

Stanisława Sołdka
80-299 Gdańsk

Centrum Sztuki Mościce

R.Traugutta
33-101 Tarnów

CudNet Anna Ławniczak

Jana Sebastiana Bacha
02-743 Warszawa

CHAUVE-SOURIS

Czarnowiejska
30-049 Kraków

JNS Group

Kamyk
05-077 Warszawa

Stowarzyszenie OPEN ART

Rubinowa
64-920 Piła

Miejscowości wydawców