Stowarzyszenie „Lubin i okolice” Lubin

Pełna nazwa wydawcy: Stowarzyszenie „Lubin i okolice”

Nazwa wydawcy używana w książkach: Stowarzyszenie „Lubin i okolice”

Nazwa ulicy: Mikołaja Pruzi

Numer domu: 9

Kod pocztowy: 59-300

Miejscowość: Lubin

Numer telefonu: +48767496969

Adres e-mail: lubiniokolice@gmail.com

Serie numerów ISBN: 978-83-944546

Podobni wydawcy

KAROLINA FEĆ

Beskidzka
43-354 Czaniec

K.K.

ul. Szkolna
62-081 Chyby

LIDIA TROĆ

KAWĘCZYŃSKA
03-772 Warszawa

w47

Słowiańska
62-800 Kalisz

Monika Szymaniak

Budapesztańska
80-288 Gdańsk

R2 PRINT

Bielska
09-400 Płock

Miejscowości wydawców