WTD KF Warszawa

Pełna nazwa wydawcy:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Technologii Drewna, Katedra Fizyki

Nazwa wydawcy używana w książkach: WTD KF

Nazwa ulicy: ul. Nowoursynowska 159

Numer domu: 34

Numer lokalu: 0/56

Kod pocztowy: 02-776

Miejscowość: Warszawa

Numer telefonu: +48228438372

Adres e-mail: mm@jakubiccy.com.pl

Adres strony WWW: http://www.jakubiccy.pl/

Serie numerów ISBN: 978-83-942278

Podobni wydawcy

MSPUB

Gościnna
05-805 Kanie

Wydawnictwo PROARTUS-BIS

ul. abp. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego
31-236 Kraków

Wrocławskie Forum Kobiet

Komandorska
53-342 Wrocław

Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu

ul. Fryderyka Joliot-Curie
50-383 Wrocław

Zakład RPOL

Wojska Polskiego
39-300 Mielec

Miejscowości wydawców