Wydział Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego Gdynia

Pełna nazwa wydawcy:
Wydział Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego

Nazwa wydawcy używana w książkach:
Wydział Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego

Nazwa ulicy: Marszałka Piłsudskiego

Numer domu: 46

Kod pocztowy: 81-378

Miejscowość: Gdynia

Numer telefonu: +48585236822

Adres e-mail: r.sokolowski@ug.gda.pl

Serie numerów ISBN: 978-83-945891

Podobni wydawcy

CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO

ul. B. Meiselsa
31-063 Kraków

Euro Omni Spółka z o.o.

ul. Hetmańska
85-039 Bydgoszcz

CrowdBook

bohaterow warszawy
70-372 Szczecin

Gminny Ośrodek Kultury

Mościckiego
97-220 Rzeczyca

Katarzyna Janas

Szosa Chełmińska
87-100 Toruń

Miejscowości wydawców